fbpx

Služby na mieru

Rozhodnutiu využívať CLOUD musí jednoznačne predchádzať odborná a komplexná analýza.
Poskytneme Vám kvalifikovanú technickú podporu počas celého procesu.

PRÍPRAVA MIGRAČNÉHO PLÁNU

Cloudové riešenia na mieru

Preveríme všetky softvérové riešenia

Pri preverovaní všetkých softvérových riešení zistíme ako vedia fungovať v cloud prostredí.

Inštalácia základného systémového Cloud prostredia

Inštalácia všetkých potrebných softvérových riešení do prostredia cloudu, napríklad ERP systém, Office, WinRaR, Skype a iné.

Testovacia prevádzka kritických aplikácií.

V tomto bode vďaka testovaniu vyriešime všetky potencionálne problémy a Vám dodáme už otestované, fungujúce rozhranie.

Migrácia zdieľaných dát

Na cloud presunieme všetky údaje pripravené na zdielanie, teda prioritne dokumenty, obrázky, výkresy a všetky Vaše dáta.

Konfigurácia zmien v zostávajúcej domácej technickej infraštruktúre.

Táto časť predstavuje inštalácia routeru, VPN pripojenia, spätná konektivita z cloudu na lokálne zdroje, HW licenčné kľúče, archívne dáta a všetko čo bude potrebné ku správnemu nakonfigurovaniu.

 

NA ČO NEZABUDNÚŤ

Kvalita pripojenia

Keďže celé výpočtové prostredie leží v cloude, je veľmi potrebné myslieť na kvalitné pripojenie k internetu. Prípadne je veľmi dobre taktiež zálohovať toto pripojenie ak existuje skúsenosť častejších výpadkov aktuálneho pripojenia.

 

Rýchlosť Cloudu

Časté nereálne očakávanie zákazníkov býva, že práca v cloud prostredí bude výraznejšie rýchlejšia ako na bežnom serveri. Táto myšlienka žiaľ nie je pravdivá.

 

Nákladové položky

Aktuálna prevádzka technickej infraštruktúry typicky obsahuje aj nákladové položky: zálohovací SW, spotreba el. energie na prevádzku servera a prípadne aj klimatizácia priestorov, či aktuálne zálohovanie dát v cloude.

 

Zníženie mesačných nákladov

Na všetkých týchto položkách je možné dosiahnuť úsporu, ktorá sa môže pohybovať od 100 až do 300 eur mesačne.