fbpx

Cloudové služby
a bezpečnosť firmy

Prístup k dátam odkialkoľvek, Vysoká miera
bezpečnosti, Rýchly prenos dát
a Individuálny prístup k požiadavkám klienta.

Firemný cloud

Kompletná technická infraštruktúra v prostredí verejného cloudu

Záloha dat

Kompletné zálohovanie firemných dát
v prostredí cloud

Služby na mieru

Asistencia pri migrácii a poskytovanie technickej podpory podľaVašich
potrieb

Privátny Cloud

Špecifické riešenie vo vyhradenej infraštruktúre v dátovom centre

PREČO CLOUD?

Zásadné výhody prechodu do Cloud prostredia

Dostupnosť odkiaľkoľvek

Zabezpečujeme dostupnosť technickej infraštruktúry s garanciou 99,99% prakticky odkiaľkoľvek.

Pružná konfigurovateľnosť

Celý systém je pružne konfigurovateľný z pohľadu rozširovania/znižovania systémových požiadaviek na mesačnej báze.

Nízke náklady a bezpečnosť

V Cloud prostredí postačujú počítače s minimálnym výkonom a nie je potrebný ani lokálny antivírusový systém. O bezpečnosť dát sa postará Cloud.

ČO O NÁS POVEDALI

Naši zákazníci

Naša spoločnosť prešla do cloudu v roku 2021, transfer dát prebehol hladko. Oceňujeme hlavne to, že sme nemuseli nijakým spôsobom obmedziť prevádzku spoločnosti. Samozrejme sa vyskytli drobné nedostatky, ktoré boli vyriešené už za behu. Tento rok sme zaznamenali technickú poruchu, ktorá však bola do niekoľko minút vyriešená, čo by v minulosti na pevnom serveri trvalo aj niekoľko dní. Zatiaľ sme s touto službou spokojní, každý update sa nemusí riešiť priamo u nás, ale technik ho spraví online, čo šetrí čas, a aj financie firmy.

Monika Arpášová
CEO, Udenco s.r.o.

Naša spoločnosť začala rásť vďaka požiadavkám trhu. Spolu s rastom spoločnosti samozrejme prišla aj požiadavka na zmenu zálohovania, ochranu dát, bezpečné pripojenie k firemným dátam odkiaľkoľvek, obnovenie zmazaných súborov, a v neposlednej rade hlavne zníženie nákladov na informačné technológie. Pre spoločnosť bola jednoznačná odpoveď na tieto požiadavky, a tou bol Cloud. Dnes vieme s istotou povedať, že naša voľba bola správna.

Zmena priniesla množstvo výhod a to nielen zníženie nákladov, ale hlavne zvýšenie efektivity práce našich zamestnancov, ako aj zabezpečenie

Pavol Kováč
konateľ, Veba Box, s.r.o.

Vo svete narastajúcich dát je cloud jedinečným riešením pre firmy, preto neľutujeme naše rozhodnutie prechodu zo servera na cloudové riešenie. Veľmi oceňujeme rýchlosť prenosu dát, jednoduché ovládanie bez zásahu IT technika. Výhodou je jedno miesto, z ktorého ovládame, spravujeme a prispôsobujeme používateľské prostredie, čo zabezpečuje prácu odkiaľkoľvek, a v neposlednom rade nám šetrí čas a samozrejme aj financie.

Pavol Farkaš
CEO, Erpio s.r.o.

Trendom dnešnej doby je priemyselná automatizácia, ktorá núti spoločnosti investovať peniaze do nových informačných technológii a dosiahnuť tak nižšie náklady. Našou víziou je prinášať inovatívne riešenia, pomocou ktorých pomáhame firmám rásť.

Mário Hubinský – CEO, CRM Nitra, s.r.o

Cloud pre firmy

Vznikajúce spoločnosti

Ak ste vznikajúca spoločnosť, ponúkame Vám riešenie Cloud už od začiatku. Vybudujte svoju firmu na pevnom základe a využite rýchle a dostupné online prostredie.

Zahraničné spoločnosti

Naše Cloud riešenie garantuje vysokú bezpečnosť potvrdenú nezávislými auditmi a certifikátmi ako sú: Certifikácia ISO 27001, ISO 27018 a CSA STAR.

Vaše dáta sú uložené v najmodernejšom
a najbezpečnejšom dátovom centre
v strednej Európe.