fbpx

Firemný cloud

Škálovateľnosť, nákladová efektívnosť, ľahká dostupnosť údajov, zaručená kontinuita podnikania, ochrana pred bezpečnostnými hrozbami? Presuňte dáta Vašej spoločnosti do Cloudu a získate všetky výhody na jednom mieste.

BEZPEČNOSŤ

KONFIGUROVATEĽNOSŤ

DOSTUPNOSŤ

ČO PONÚKA FIREMNÝ CLOUD?

Vaše údaje pod jednou strechou a v bezpečí

Služba Firemný Cloud zahŕňa správu technických prostriedkov pre prevádzku informačných technológii v spoločnosti ako sú servery, pracovné stanice a ďalšie.
Zároveň obsahuje všetky potrebné systémové softwarové licencie ako sú Windows Server, vzdialený prístup ku Cloud prostrediu, SQL server pre prevádzku ERP systému, Microsoft Office a ďalšie.

ZÁLOHOVANIE A BEZPEČNOSŤ

Zálohujeme všetky dáta a systémové konfigurácie

Záloha 1x / týždeň

Systém zálohovania pokrýva škálu možných problémov ako napríklad: Vírusom zašifrované dáta, Náhodne zmazané dáta, Neočakávaný softwarový problém s programami od spoločnosti Microsoft.

Certifikácia CSA STAR

Naše Cloudové riešenie disponuje certifikáciou CSA STAR, ktorá prísne a nezávisle posudzuje bezpečnosť poskytovateľa cloudových služieb treťou stranou.

Šifrovaná VPN komunikácia

VPN komunikácia je základom akéhokoľvek prístupu k dátam. Preto naším klientom poskytujeme šifrovaný spôsob komunikácie medzi spoločnosťou a prostredím Cloud.

Premýšľate nad migráciou
firmy do Cloudu?

Neváhajte nás kontaktovať a pripravíme Vám
ponuku šitú na mieru.

NA BEZPEČÍ VAŠICH DÁT NÁM ZÁLEŽÍ

Bezpečnostné certifikáty

Certifikát informačnej bezpečnosti (ISO 27001)

Cieľom normy je systematicky zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Ochrana osobných údajov v Cloude (ISO 27018)

Cieľom normy je zabezpečiť transparentnosť zákazníkom cloudových služieb alebo vlastníkom údajov, aby mali jasnú predstavu o tom, čo poskytovatelia cloudových služieb robia v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou osobných údajov.